Gjør karriere hos MAX

I tillegg til rollene vi har på restaurantene våre, finnes det også sjefer i drifts- og støttefunksjonene på kontorene våre i Sverige. Her kan du lese mer om hvilke muligheter som finnes hos oss.


Distriktssjef

Som distriktssjef har du det overordnede ansvaret for drift, økonomi og personale på samtlige restauranter i ditt distrikt. Du jobber strategisk med oppfølging og utvikling, men har et like viktig operativt ansvar i driften på restaurantene dine. Du passer på at dere når fastsatte prognoser og budsjetter, og du representerer også distriktet i regionledelsen.


Regionsjef

Som regionsjef har du ansvar for et antall distrikter. Du støtter distriktssjefene dine strategisk og driver også foretaksovergripende prosjekter på ulike områder. Du har nær kontakt med våre ulike støttefunksjoner og er en del av driftsledelsen, som består av de andre regionsjefene og vår operative sjef.


Jobbe på våre kontorer i Sverige

MAX har hovedkontor i Luleå og et filialkontor i Stockholm. På kontorene våre jobber det flere ulike funksjoner med felles ansvar for å gi restaurantene best mulige forutsetninger for å servere de beste burgerne og levere en gjesteopplevelse i verdensklasse. Eksempler på områder vi jobber med er IT, økonomi, HR, innkjøp, marked, bygg og etablering samt gjestekommunikasjon.

Etter som vi vokser dukker det opp nye muligheter med jevne mellomrom, så hold utkikk etter ledige stillinger. Det er også mulig å sende inn en spontansøknad slik at vi har den for hånden hvis det skulle oppstå en åpning.