Vi i restauranten

Det finnes flere ulike måter å jobbe på MAX på. Her kan du lese mer om de ulike stillingene MAX tilbyr.

Restaurant medarbeidare

Som Restaurant medarbeidare serverer du gjester, jobber i kjøkkenet, kassen og gjør rent i restauranten. Sammen med kollegene dine sørger du for at vi alltid serverer gjestene Norges beste burgere.

Trainee

Som trainee har du samme arbeidsoppgaver som en restaurantekspeditør, men får større ansvar og mulighet til å være med på opplæring av nytt personale. Du får høyere lønn og kan søke flere kurs som fører deg videre til neste trinn.

Skiftleder

Som skiftleder har du et helhetsansvar for å lede skift, og du er med i restaurantens ledergruppe. Du må også bære et større ansvar for opplæringen på restauranten. Før du begynner å jobbe i denne rollen, gjennomgår du praktisk og teoretisk lederutdannelse.

Assisterende restaurantsjef

Som assisterende restaurantsjef er du ansvarlig for restaurantens drift når restaurantsjefen ikke er på plass. Her har du mulighet til å avansere til restaurantsjef, og du må derfor lære deg alt som er en del av restaurantsjefens ansvarsområde.

Restaurantsjef

Som restaurantsjef har du hovedansvar for driften og personalet i restauranten. Du jobber med å utvikle medarbeiderne og få dem til å vokse ved å delegere arbeidsoppgaver og gi veiledning.