Klimapositiv

Hvis verden skal klare å nå det globale klimamålet om å begrense oppvarmingen til under to grader, må vi både redusere utslippene av klimagasser til atmosfæren og samtidig tømme atmosfæren for en del av den CO2 vi allerede har sluppet ut. Det holder altså ikke bare å være nøytral.

Vi har jobbet målbevisst i mange år med å redusere klimapåvirkningen og klimakompensere for den påvirkningen vi har. Ettersom vi er en del av problemet skal vi også være en del av løsningen. Fra 14. juni 2018 er hele menyen vår klimapositiv.

Arbeidet vi gjør for å lage klimapositive burgere består av tre deler:

1. Vi analyserer 100 % av utslippene.
Alle utslipp av klimagasser regnes inn. Vi regner på alt fra gårdbrukerens jord til gjestens bord. Vi tar også med gjestens reise til og fra restauranten, avfallet som gjesten genererer og mye mer.

2. Vi reduserer utslippene.
I årenes løp har vi gjennomført hundrevis av tiltak for å redusere produktenes utslipp av klimagasser, og det kommer hele tiden nye tiltak.

3. Vi binder minst 110 % av utslippene.
Vi planter trær som tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren når trærne vokser. Vi kompenserer for alle utslipp fra produktene våre og tar dessuten opp ytterligere 10 %. Resultatet er at vi bidrar til å redusere mengden av klimagasser i atmosfæren.

Hvordan kan vi være sikre på at burgerne blir klimapositive?

Vi følger verdens eneste uavhengige standard for klimanøytralitet – ISO 14021. Men i stedet for å binde 100 % CO2, som angitt i standarden, binder vi 110 % for at burgerne våre skal bli klimapositive. Vi har latt konsulentselskapet EY foreta en uavhengig granskning for å kontrollere tallene. Bindingen av karbon skjer i dag ved hjelp av Plan Vivo-sertifiserte treplantingsprosjekter i Afrika.