MAX renser plast

I nærmeste fremtid kommer de oransje plastsugerørene på MAX-restaurantene til å være historie. I 2019 erstattes en hel del av engangsmaterialet som inneholder fossilbasert plast, av 100 % fornybart og resirkulerbart materiale.

Å redusere engangsplast er ett av flere skritt i arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen. Siden 2008 har vi klimakompensert 100 % for de totale utslippene, vi har klimamerket menyen og redusert utslippene med en rekke tiltak, blant annet ved å redusere både mengden av engangsmateriale og plastandelen i emballasjen. Nå tar vi neste skritt og innfører fremtidens emballasje.

Engangsmateriale som brukes av deg som gjest, og som i løpet av 2019 fases ut og erstattes med plantebasert materiale, er:

  • Brusbeger – det nye begeret for kalde drikker er som før av papp, men den tynne hinnen, som er en fuktsperre, erstattes av et tetningssjikt produsert av sukkerrør
  • Sugerør – papir
  • Bestikk – tre

Utfasingen av brusbeger, sugerør og bestikk vil innebære en årlig reduksjon på 89 tonn fossilbasert plast, noe som betyr at totalt 92 % av emballasjen vil være helt plantebasert.

Lokkene til begrene har allerede vært plassert bak disken, slik at du som gjest har måttet spørre etter dem. Det har ført til at vi har redusert andelen plastbasert materiale. Fremover utleveres også sugerør bare på forespørsel, for å redusere forbruket av engangsmaterialer. Unntaket er for deg som bestiller i drive-in. Der får du fremdeles både lokk og sugerør.

Å minimere plastforbruket er viktig, først og fremst ut fra et globalt perspektiv. I Norge har vi en velfungerende søppelhåndtering. Men selvsagt hører ikke søppel hjemme i naturen. Takk for at du kaster søppel i søppelbøtter og gjenvinningsstasjoner når du er ferdig med å spise.