Spørsmål & svar

Her finner du svarene på de oftest stilte spørsmålene om Max miljøarbeid.

1. Hvor mye mindre karbondioksid skal dere slippe ut til neste år?
Vi regner med å slippe ut 55 000 tonn CO2e i 2011, mye på grunn av ekspansjonen vår. Men per gjest har vi redusert utslippene våre.

2. Hvordan presenterer dere utslippsarbeidet?
Vi legger frem et regnskap for de samlede utslippene fra 2010 i løpet av mai. Tallene og nyheter om flere tiltak blir presentert på Max' egen klimadag.

3. Slik det ser ut i dag, hvor mange trær kommer dere til å plante i løpet av året?
Vi planter store mengder trær for å binde våre totale utslipp. Samlet sett dreier det seg om rundt 70 000 trær eller tilsvarende 330 fotballbaner i løpet av 2011, men det er kun et overslag. Det er ikke mulig å angi det eksakte antallet trær, fordi vi ikke bare planter trær av klimagrunner. For oss føles det godt at vi også planter trær for at små familiegårder i Afrika skal få frukttrær, dyrefôr, brensel, materialer m.m. Antall og hvilke trær avhenger også av hvor de plantes. Det vi vet, er hvor mange tonn CO2 som bindes, det garanteres gjennom et kontrollsystem som kalles Plan Vivo.

4. Er dette opportunistisk?
Tvert imot, vi gjør noe med saken og viser ansvar. Vi vil gjøre noe bra for miljøet og klimaet og har et langsiktig engasjement på området. Vi gjør dette, vi kommer til å fortsette med flere tiltak for miljøet, og vi forventer at flere følger etter.