Miljø hos MAX

Vi har jobbet mye med miljø i årenes løp. Vi tok vår første registrerte miljøbeslutning tilbake i 1969 da Curt og Britta, grunnleggerne av MAX, i den lille gruvebyen Gällivare ovenfor polarsirkelen, valgte å kjøpe en aluminiumskasse for resirkulering av bølgepapp i stedet for vinterdekk.

Måling av klimapåvirkning

Hvert år beregner vi klimagassutslippene i hele verdikjeden vår fra landbrukerens jord til gjestens bord og til og med gjestenes reiser til og fra restauranten (omfang 1, 2 og 3).  Vi følger metodene til Greenhouse Gas Protocol og ISO 14067. Analysen er tredjepartskontrollert av EY. Den siste klimaanalysen finner du her.

Redusere klimapåvirkningen

Ifølge World Resource Institute har vi redusert matens utslipp med 30 % per 1000 kilokalorier mellom 2015 og 2021. Dette er i tråd med FNs 1,5-graders mål.

Ti tiltak som har redusert utslippene i verdikjeden vår

  1. Verdens første klimamerkede meny i 2008: For å gjøre det enkelt for gjestene våre å velge mat hos oss med lav klimapåvirkning. Vi rapporterer karbonavtrykket for alt, og måltider som er under ett kilo karbondioksid-ekvivalenter (CO2e) merkes med det blå «Lav CO2e»-symbolet.
  2. Bransjens bredeste utvalg av grønne burgere med lav klimapåvirkning: Det viktigste vi kan gjøre for klimaet, er å sørge for at burgere med lav klimapåvirkning smaker minst like godt som burgere med høy klimapåvirkning. Salget av grønne burgere, lakto-ovo eller totalt plantebaserte, har økt med 900 % mellom 2014 og 2021.
  3. Bare ca. 1 % matsvinn i våre egne prosesser i restaurantene.
  4. Maten er fri for palmeolje.
  5. 100 % grønn elektrisitet (i Sverige 100 % vindkraft siden 2008).
  6. Brukt frityrolje selges og omdannes til biodrivstoff.
  7. Energisparingsprogrammer i restaurantene.
  8. Grønne firmabiler.
  9. Ladestasjoner for elbiler for gjestene våre.
  10. Utfasing av unødvendig emballasje og bruk av mer resirkulerte eller fornybare emballasjematerialer.

Binde karbondioksid

Ifølge FNs Paris-avtale må menneskeheten både redusere utslippene radikalt og binde noe av karbondioksidet som allerede er sluppet ut i atmosfæren for å ha en sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. 

Siden 2008 har MAX Burgers fått plantet over 3 millioner trær i tropene på et område som tilsvarer omtrent 10 000 fotballbaner. Mengden karbondioksid som bindes av trær tilsvarer mengden karbondioksid som slippes ut av rundt 390 000 fossildrevne biler i løpet av et år. 

Å plante trær er en effektiv måte å fjerne karbondioksid på. Gjennom fotosyntesen absorberer trærne karbondioksid, som deretter lagres i biomassen. Siden 2018 har MAX finansiert trær som binder tilsvarende 110 % av hele verdikjedens klimagassutslipp. 

Trærne er kontrollerte og sertifiserte av en tredjepart i henhold til Plan Vivo-metoden. Lokalt bidrar trærne til å styrke landrettighetene til de tusenvis av små grunneierne som planter dem, men også til å redusere fattigdom, redusere erosjon, redusere tørke og øke det biologiske mangfoldet. Du kan lese mer om våre nøye utvalgte skogbruksprosjekter i Uganda, Nicaragua og Mexico hos vår partner Zeromission.

Bærekraftsrapporten vår beskriver bærekraftsarbeidet vårt mer detaljert, og i klimaanalysen vår redegjør vi for alle detaljene i klimaberegningene våre.