Integritetspolicy

Max Burgers respekterer og beskytter din personlige integritet. Denne policyen beskriver når og hvorfor vi samler inn, bruker og deler personlige opplysninger om personer som bruker våre nettsider og mobilapplikasjoner, eller som bruker våre digitale kanaler for å kontakte oss (våre "onlinetjenester").

Ved å bruke våre onlinetjenester eller kontakte oss, godkjenner du denne personvernpolicyen og at vi behandler personopplysningene dine. Du godkjenner også at vi kan bruke digitale kommunikasjonskanaler for å kontakte deg.

Kontakt info@max.se dersom du har spørsmål som gjelder personvern.

Hvordan vi samler inn informasjon, hva vi samler inn og hvorfor vi samler det inn 

Personopplysninger

Dette er grunnleggende informasjon som du gir oss når du oppretter en brukerkonto hos oss eller foretar en gjestebestilling, dvs. for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer, informasjon som samles inn fra sosiale medier og tillatelser til markedsføring på oppdrag fra den proprietære eieren av nettsiden. Onlinetjenestene oppretter og benytter en personlig brukeridentifikasjonskode. Vi kan også lagre kommunikasjon og korrespondanse dersom du kontakter oss eller rapporterer et problem med teknologien vi leverer.

Disse personopplysningene tilhører deg, noe som innebærer at de kan slettes og/eller eksporteres til deg i et maskinlesbart format dersom du ber om det.

Rettslig grunnlag for behandling: opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser og for vår berettigede interesse.

Berettigede interesser: å forebygge forbrytelser eller mistenkt ulovlig virksomhet (bedrageri).

Stedsdata

Dersom du tillater deling av plassering på mobil enhet og/eller datamaskin, brukes posisjonen din for å tilpasse våre onlinetjenester og brukeropplevelser samt for å hindre bedrageri. Vi kan også bruke plasseringen din for å vise deg lokale tilbud.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å tilgodese våre berettigede interesser.

Berettigede interesser: for å forebygge forbrytelser eller mistenkt ulovlig virksomhet (bedrageri) og gi deg innhold og oppdateringer under bestillingsprosessen, samt for å legge til rette for effektiv drift og oppfølging av virksomheten.

Transaksjonsdata

Detaljer om transaksjoner du utfører via våre onlinetjenester. Dette benyttes for å holde rede på bestillingene dine, gi deg en ordrehistorikk, tilpasse innhold, forbedre brukeropplevelsen og for markedsføringsformål.

Disse personopplysningene tilhører deg, noe som innebærer at de kan slettes og/eller eksporteres til deg i et maskinlesbart format dersom du ber om det.

Rettslig grunnlag for behandling: for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og for å tilgodese våre berettigede interesser.

Opplysninger om brukeratferd

Detaljer om dine besøk på våre onlinetjenester, inklusive, men ikke begrenset til, trafikkdata, nettlogger og andre kommunikasjonsdata. Dette brukes for å kunne forbedre våre onlinetjenester og oppdage problemer.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for våre berettigede interesser.

Berettigede interesser: Å levere og forbedre brukeropplevelsen og forebygge forbrytelser eller mistenkt ulovlig virksomhet (bedrageri).

Tekniske data

Når du bruker våre onlinetjenester, kan vi samle inn teknisk informasjon, f.eks. hvilken type mobilenhet du bruker, en unik enhetsidentifikator som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adresse for enhetens trådløse nettverksgrensesnitt, IP-adresse, mobilnummer som brukes av enheten, informasjon om mobilnett, versjoner av operativsystem og nettleser. Dette gjøres for at vi skal kunne forbedre våre onlinetjenester og oppdage problemer.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å tilgodese våre berettigede interesser.

Berettigede interesser: forebygging av forbrytelser eller mistenkt ulovlig virksomhet (bedrageri).

Betalingsdata

Betalingsalternativer koblet til ordre og transaksjoner. Dersom du velger å lagre kredittkort (gjentatte betalinger / EasyPayment) benyttes en tokenløsning som leveres av vår betalingsleverandør. Kortdata lagres aldri i noen av våre onlinetjenester.

 

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Passord

Passordet som blir gitt ved registrering av en konto og som aktiverer innlogging på en brukerkonto, lagres kryptert. Du er ansvarlig for å velge et sterkt passord og holde det hemmelig.

Disse dataene er kryptert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies for å identifisere, holde rede på og telle antall besøkende på onlinetjenester. Les vår cookies-policy dersom du ønsker mer informasjon.

Disse dataene er anonymisert og ikke portable.

Rettslig grunnlag for behandling: å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Berettigede interesser: Cookies benyttes for å gi deg innhold og oppdateringer under bestillingsprosessen samt for å legge til rette for effektiv drift og oppfølging av virksomheten.

Sensitive personopplysninger

Vi samler ikke bevisst eller med hensikt inn data som klassifiseres som "sensitive personopplysninger".

Overvåkningsfilm

I noen av restaurantene våre bruker vi sikkerhetskameraer for å beskytte gjester, personale og eiendom mot forbrytelser. Overvåkningsfilm deles kun med politiet på særlig begjæring, når det er nødvendig ved utredning av en forbrytelse. Overvåkningsfilm slettes etter 30 dager.

Rettslig grunnlag for behandling: vår berettigede interesse.

Berettigede interesser: å beskytte gjester, personale og eiendom mot forbrytelser.

Situasjoner der vi deler personopplysninger med andre parter

Personopplysninger utleveres kun til våre tjenesteleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å drive virksomheten og oppfylle forpliktelsene våre overfor deg, og når det kreves ifølge lov eller for at vi skal kunne hevde vår lovlige rett. Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart.

Overføring av data

Personopplysninger kan overføres utenfor EU og EØS. Når vi gjør det, vil vi sørge for at det eksisterer tilstrekkelige sikkerhetstiltak og at de berørte partene oppfyller EU-U.S. Privacy Shield eller lignende regler.

Hvordan vi beskytter personopplysninger

Personopplysningene dine beskyttes av både tekniske og organisatoriske tiltak. Alle overføringer av personopplysninger og tokens vil bli kryptert. Alle personopplysninger lagres sikkert, tilgangen til dataene er overvåket og begrenset til personer som har arbeidsoppgaver som krever det.

Hvor lenge beholder vi opplysningene

Vi beholder personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og for å oppfylle våre lovpålagte forpliktelser (f.eks. regnskapsformål).

Dine rettigheter

Du har rett til:

- tilgang til opplysningene dine i et portabelt format

- å be om korrigering og/eller komplettering

- sletting av feil, unødvendige, ufullstendige eller foreldede opplysninger

- å komme med innvendinger mot automatisert beslutningstaking og/eller profilering

- begrensning av ytterligere behandling av opplysningene dine

- å fjerne dataene/kontoen

- å klage til en tilsynsmyndighet 

Endringer av policyen

Denne policyen kan endres når som helst. Vennligst kontroller datoen for siste oppdatering før du legger inn en ny bestilling. Dersom du ikke godkjenner endringene, skal du slutte å bruke våre onlinetjenester.

Cookies-policy - no

Vi bruker cookies for å identifisere, følge og telle brukere av våre onlinetjenester, noe som er påkrevet for automatisk innlogging for registrerte brukere eller gjestebrukere, samt for at vi skal kunne forbedre kvaliteten på tjenestene våre. Dersom du endrer innstillingene i nettleseren din til ikke å tillate cookies, kommer dette til å påvirke funksjonaliteten i tjenestene våre, og vi kan da ikke garantere at tjenestene fungerer som lovet.