MAX treplanting

Vi har jobbet hardt i mange år for å redusere klimaavtrykket vårt, og likevel har vi – i likhet med alle andre – langt igjen før utslippene havner på null. Derfor har vi siden 2008 klimakompensert for alle utslipp som oppstår i leverandørkjeden.

En av de mest effektive måtene å binde CO2 på, er å plante trær og bevare skog. I fotosyntesen tar trærne opp CO2, som lagres i trærnes biomasse og i jorden. Slik har naturen jobbet i fire milliarder år. Men det er grenser for hvor mye CO2 trær og planter kan ta opp. For å ta opp mer CO2 fra atmosfæren, må vi både plante flere trær og bevare eksisterende skoger.

Siden 2008 har vi fått plantet ca. 1,9 millioner trær, fremfor alt i prosjektet Trees for Global Benefits i Uganda, som har fått en pris av FN. Dette tilsvarer et areal på 6000 fotballbaner, eller som om vi har fjernet 230 000 personbiler fra gatene i ett år. Vi har valgt treprosjekter som er sertifisert ifølge Plan Vivo-standarden, fordi den retter søkelyset både mot bærekraftig utnyttelse av jorda og mot fattigdomsbekjempelse. Vi mener at det er like viktig å bekjempe fattigdom og skape både kortsiktige og langsiktige effekter for menneskene som deltar i prosjektene slik at de blir mindre sårbare, som å oppnå klimanytte.

Vi tror på treplanting, men er også åpne for andre måter å binde CO2 på i fremtiden. Derfor er vi med i pilotprosjektet Carbon Valley, som innebærer at matrester fra restauranten vår i Ystad i Sør-Sverige brukes til å produsere biokull i en pyrolyseovn hos Skånefrö i Östra Tommarp. Biokullet kvantifiseres av selskapet Ecoera og spres deretter ut på Skönadals gård på Österlen.

Fem spørsmål om treplanting

1. KOMMER TRÆRNE TIL Å BLI STÅENDE FOR ALLTID? Nei. Og det er heller ikke meningen. Når et tre blir felt for å bli til for eksempel en stol eller et hus, plantes det nye trær som også binder CO2.

2. MEN HVA OM DET BLIR SKOGBRANN? Hvis et stort antall trær dør i en brann, er det en tilstrekkelig buffer og trær plantet på andre steder slik at riktig mengde CO2 fremdeles er bundet. Det eldste Plan Vivo-prosjektet er fra 1994 og blomstrer fremdeles.

3. DET TAR TID FOR TRÆR Å VOKSE, ER DET VIRKELIG RIKTIG Å GODSKRIVE SEG KLIMANYTTEN ALLEREDE NÅ? Det tar omkring 20 år før et tre er fullvokst, avhengig av hvilken art vi snakker om. Samtidig kan de menneskelige utslippene av klimagasser bruke 100 år på å få effekt. Det betyr at trærne gjør jobben 80 år før utslippene gjør det.

4. KONKURRERER TREPLANTING MED MATPRODUKSJON? Nei. Småbrukerne som vil delta, gjør det frivillig og bestemmer selv over jorda. Men før prosjektet starter, sikrer Plan Vivo at det ikke foreligger konflikt mellom produksjon av avlinger og trær. Dessuten gir trærne direkte inntekter.

5. PRØVER MAX Å KJØPE SEG GOD SAMVITTIGHET? Nei. Med klimakompensasjonen tar vi direkte ansvar for utslippene våre, samtidig som vi jobber med å redusere klimapåvirkningen. Det er ikke enten eller, det er både og. Alle må gjøre så mye de kan for å bidra til å løse klimaspørsmålet. Hvis vi ikke hadde klimakompensert, hadde vi tatt mindre ansvar.