Vi ønsker å engasjere

Engasjement handler om å inspirere våre gjester, ansatte, leverandører, myndigheter, opinionsledere og andre interessenter til å ta del i vår bærekraftsreise. Helse, rettferdighet og miljø vil fortsatt stå i sentrum for vår innsats fremover. Aktivt engasjement er avgjørende for å sikre at innsatsen vår bærer frukter.

Bevisste valg

Gjestene våre er avgjørende for vår evne til å drive frem endring. Gjester må ta opplyste valg, og det er vår jobb å gjøre det mulig. Vi har flere sunne alternativer og mange måltider med lav klimapåvirkning på menyen. Siden 2008 er hele menyen klimamerket, og i 2016 ble mange grønne måltider lansert under Green Family-konseptet. Siden 2020 har vi en fargekode i menyen som gjør det enklere for gjestene å ta bærekraftige valg.

Det er mange opplyste valg som har formet menyen vår. Vi velger, evaluerer, justerer og velger igjen. Utviklingen av menyen vår er en kontinuerlig prosess

Engasjerte medarbeidere

For oss er medarbeiderne våre viktige. For en engasjert arbeidsstyrke krever en engasjert arbeidsgiver. Alle skal ha det bra når de er hos oss

Vi oppmuntrer til personlig lederskap og hjelper medarbeiderne våre med å identifisere sine sterke og svake sider. De får verktøyene de trenger for å utvikle seg som ledere og for å yte god kundeservice. Denne helhetlige tilnærmingen bidrar til en bedre arbeidsplass og mer fornøyde ansatte.

Stor åpenhet

Vi mener at for å nå målene våre er det viktig å fortelle andre om arbeidet vi gjør og hvordan vi gjør det. Åpenhet er en forutsetning for å være troverdig. Det er også en forutsetning hvis du mener alvor med å dele fremgangsfaktorene dine. Vi jobber bredt med miljøspørsmål, men vi ser på klimaendringer som en av vår tids største bekymringer. Og det er derfor vi tar sikte på å være en global rollemodell i håndteringen av klimakrisen.

Selv om vi er en liten aktør internasjonalt, ønsker vi å lykkes best mulig, og det er svært viktig for oss å inspirere andre større selskaper til å følge i våre fotspor. Vi utfører den mest omfattende klimaanalysen i hele restaurantbransjen, og vi er helt åpne med resultatene våre og hvordan vi har beregnet dem.

Frivillige organisasjoner så vel som konkurrenter og gjester skal kunne gjøre seg kjent med nøyaktig hva vi har gjort. Det er hele ideen med den omfattende og transparente analysen. Fordelen med å være 100 prosent åpne er at vi er ekstra nøye og kan få raske og kompetente tilbakemeldinger hvis noe kan forbedres. Så samtidig som vi deler, lærer vi mye. Det er en lærerik reise - i flere retninger.