Rettferdighet hos MAX

Vi ønsker å gjøre noe bra for verden, og for oss i MAX Burgers handler det om at hele bedriften vår skal bidra positivt til samfunnet. Å bli en bærekraftig bedrift i et bærekraftig samfunn er et langsiktig mål der de ansattes utvikling og trivsel utgjør en viktig del. Vi ønsker også å bidra til å bekjempe fattigdom og hjelpe mennesker i nød rundt om i verden, noe vi fremmer gjennom stiftelsen Rättvis fördelning.

Inkluderende arbeidsplass

Mangfold er en hjertesak for MAX. Alle ansatte, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, etnisitet, funksjonshemming, religion, seksuell legning og alder, skal føle seg trygge og inkluderte.

En annen del av vårt arbeid for mangfold innebærer å legge til rette for sysselsetting av personer som ofte står på utsiden av arbeidsmarkedet, for eksempel på grunn av en funksjonshemming. En måte for oss å være en pådriver på dette, er å samarbeide med organisasjoner og myndigheter som hjelper personer som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Gjennom våre samarbeid, fokuserer vi på søkernes evner snarere enn deres manglende evner. Ved å utnytte menneskers potensial skaper vi nye løsninger, noe som resulterer i et innbydende miljø for både våre ansatte og våre gjester.

Bærekraftig forsyningskjede

Leverandørene våre er ekstremt viktige, og uten dem kunne vi ikke gjort noe av det vi gjør. Som en del av vårt kvalitetssikringsprogram sammenligner vi kontinuerlig ulike leverandører for å kunne tilby de aller beste råvarene. Basert på standarder, opprettholder vi et konstant fokus på innovasjon på de områdene vi anser som mest sentrale for vårt bidrag til å gjøre verden litt bedre.

Stiftelsen Rättvis fördelning

Siden 2006 er en del av MAX' netto overskudd øremerket for å bidra til å redusere fattigdom i utsatte land. For å beskytte og forvalte dette arbeidet ble Stiftelsen Rättvis fördelning opprettet i 2009. Hvert år avsettes 7 til 10 prosent av MAX' netto overskudd til stiftelsen.

Prosjektene som drives eller støttes av stiftelsen, tar sikte på å dekke grunnleggende behov hos utsatte mennesker. På lang sikt handler det også om å skape rettferdige vilkår for selvforsyning, med vekt på utdanning og helsetjenester. Dette er viktige elementer for at lokalsamfunnene skal bli selvforsynte og bryte fattigdomsspiralen.

Stiftelsen drives ikke som en veldedig organisasjon eller for å yte bistand, men er et verktøy for å sikre rettferdig fordeling. Les mer på rattvisfordelning.se.